• ფაილი
  • Import file(Ctrl+O)
  • ყველაფრის გასუფთავება(Ctrl+E)
  • Save to My Designs(Ctrl+S)
 • დიზაინები

   My designs

   • ყველა კატეგორია
   • Category #1
   • New Category
  • ბეჭდვა

    Print design

  • დახმარება
   • სწრაფი დახმარება

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Copyright © 2017-2019 OBG
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9.7

  • Shop
  • გაუქმება
  • განმეორება
  • დიზაინი
  • პროდუქტი
  • სურათები
  • ტექსტი
  • ხატვა
  • ფორმები
  • ფენები
    More
  დააჭირეთ ან ჩაყარეთ აქ სურათები

   დააჭირეთ ან გადაიტანეთ ტექსტის დასამატებლად

   უფასო ხატვის რეჟიმი

   ფერის შენახვა
    Tips: Mouse wheel on the canvas to quick change the brush size
     • დაიწყეთ დიზაინის შექმნა მარცხენა მხრიდან ობიექტების დახმარებით
     • ყველა მონიშნული ობიექტი დაჯგუფებულია | Ungroup?
     • Group objects Group the position of selected objects
      • Fill options

       ფერის შენახვა

      • Create QRCode
      • პარამეტრები
       • აქტიური ობიექტის პოზიცია ავტომატურად მიუსადაგეთ სხვა ობიექტს
       • ON: Keep all current objects and append the template into
        OFF: Clear all objects before installing the template
       • Replace the selected image object instead of creating a new one
      • Replace image
      • Crop
      • Mask
       • Select mask layer

      • Remove background
       • Remove background

       • Deep:

       • Mode:

      • Filters
       • Filters

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • სიკაშკაშე:

       • Saturation:

       • კონტრასტი:

      • ფილტრების გასუფთავება
      • დააჭირეთ, შემდეგ კი გადაიტანეთ მაუსი და დაიწყეთ ხატვა Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Fill options
       • Fill options

        ფერის შენახვა

        • Transparent:

        • Stroke width:

        • Stroke color:

       • Ungroup position
       • ფენის მოწყობა
       • Position
        • Object position

         Lock object position:

        • ვერტიკალური ცენტრი
        • Top left
        • Top center
        • Top right
        • ჰორიზონტალური ცენტრი
        • Middle left
        • Middle center
        • Middle right
        • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
         Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
        • ქვედა მარცხენა
        • ქვედა ცენტრი
        • ქვედა მარჯვენა
       • Transforms
        • Rotate:

        • Skew X:

        • Skew Y:

        • Flip X:
         Flip Y:

         Free transform by press SHIFT+⤡

       • Font family
       • Edit text
        • Edit text

        • Font size:

        • Letter spacing

        • Line height

       • Text Effects
        • Text Effects

        • Radius

        • Spacing

        • Curve

        • Height

        • Offset

        • Trident

       • Text align
       • Uppercase / Lowercase
       • Font weight bold
       • Text style italic
       • Text underline

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom